TURNIKET NÁSTENNÝ TYČKOVÝ
TURNIKETY NÁSTENNÉ TYČKOVÉ

Turniket nástenný tyčkový je obojsmerne riadený trojramenný (tyčkový) turniket.

Pre svoj moderný vzhľad a veľkosť je vhodný do administratívnych prevádzok a peňažných ústavov. Na miestach, kde nie je možné nainštalovať väčšie turnikety vzhľadom k ich rozmerom.

Daný turniket ponúkame vo vyhotovení SINGLE alebo DOUBLE. Pri potrebe inštalácie dvoch turniketov odporúčame použiť aplikáciu DOUBLE turniketu z dôvodu ekonomickej výhodnosti.

Obojsmernosť znamená, že sa môže využívať pre prechod „dnu aj von“. Zablokovaním ktorejkoľvek strany turniketu sa z neho stáva iba jednosmerný turniket.

Turniket nástenný tyčkový je obojsmerne riadený trojramenný (tyčkový) turniket.

Pre svoj moderný vzhľad a veľkosť je vhodný do administratívnych prevádzok a peňažných ústavov. Na miestach, kde nie je možné nainštalovať väčšie turnikety vzhľadom k ich rozmerom.

Daný turniket ponúkame vo vyhotovení SINGLE alebo DOUBLE. Pri potrebe inštalácie dvoch turniketov odporúčame použiť aplikáciu DOUBLE turniketu z dôvodu ekonomickej výhodnosti.

Obojsmernosť znamená, že sa môže využívať pre prechod „dnu aj von“. Zablokovaním ktorejkoľvek strany turniketu sa z neho stáva iba jednosmerný turniket.

Turniket nástenný tyčkový je obojsmerne riadený trojramenný (tyčkový) turniket.

Pre svoj moderný vzhľad a veľkosť je vhodný do administratívnych prevádzok a peňažných ústavov. Na miestach, kde nie je možné nainštalovať väčšie turnikety vzhľadom k ich rozmerom.

Daný turniket ponúkame vo vyhotovení SINGLE alebo DOUBLE. Pri potrebe inštalácie dvoch turniketov odporúčame použiť aplikáciu DOUBLE turniketu z dôvodu ekonomickej výhodnosti.

Obojsmernosť znamená, že sa môže využívať pre prechod „dnu aj von“. Zablokovaním ktorejkoľvek strany turniketu sa z neho stáva iba jednosmerný turniket.

Slide 1

Turniket môže byť umiestnený v interiéri ako aj v exteriéri.

Pre exteriérové použitie odporúčame prídavné vnútorné vyhrievanie turniketu až do -50°C, čím sa zabezpečí bezporuchový chod turniketu pri nízkych teplotách, predĺži sa životnosť turniketu v exteriéri.

Dostupná je aj prídavná funkcia „ANTIPANIK“ s prepojením na EPS systém. Daná funkcia v prípade požiaru zabezpečí, že rameno turniketu automaticky padne dolu a otvorí tak voľný prechod osôb z ohrozenej zóny. Tiež môže byť pri turnikete inštalované „Panik“ tlačidlo, ktoré pri rozbití sklíčka tak isto pošle povel k padnutiu ramena.

Zvuková a svetelná signalizácia pri vykonávaní prechodu.

V prípade výpadku elektrickej energie nastáva voľné otáčanie turniketu. Z tohto dôvodu odporúčame vybaviť turniket záložným napájacím zdrojom aby nestrácal svoju funkcionalitu.

Turniket môže byť umiestnený v interiéri ako aj v exteriéri.

Pre exteriérové použitie odporúčame prídavné vnútorné vyhrievanie turniketu až do -50°C, čím sa zabezpečí bezporuchový chod turniketu pri nízkych teplotách, predĺži sa životnosť turniketu v exteriéri.

Dostupná je aj prídavná funkcia „ANTIPANIK“ s prepojením na EPS systém. Daná funkcia v prípade požiaru zabezpečí, že rameno turniketu automaticky padne dolu a otvorí tak voľný prechod osôb z ohrozenej zóny. Tiež môže byť pri turnikete inštalované „Panik“ tlačidlo, ktoré pri rozbití sklíčka tak isto pošle povel k padnutiu ramena.

Zvuková a svetelná signalizácia pri vykonávaní prechodu.

V prípade výpadku elektrickej energie nastáva voľné otáčanie turniketu. Z tohto dôvodu odporúčame vybaviť turniket záložným napájacím zdrojom aby nestrácal svoju funkcionalitu.

Turniket môže byť umiestnený v interiéri ako aj v exteriéri.

Pre exteriérové použitie odporúčame prídavné vnútorné vyhrievanie turniketu až do -50°C, čím sa zabezpečí bezporuchový chod turniketu pri nízkych teplotách, predĺži sa životnosť turniketu v exteriéri.

Dostupná je aj prídavná funkcia „ANTIPANIK“ s prepojením na EPS systém. Daná funkcia v prípade požiaru zabezpečí, že rameno turniketu automaticky padne dolu a otvorí tak voľný prechod osôb z ohrozenej zóny. Tiež môže byť pri turnikete inštalované „Panik“ tlačidlo, ktoré pri rozbití sklíčka tak isto pošle povel k padnutiu ramena.

Zvuková a svetelná signalizácia pri vykonávaní prechodu.

V prípade výpadku elektrickej energie nastáva voľné otáčanie turniketu. Z tohto dôvodu odporúčame vybaviť turniket záložným napájacím zdrojom aby nestrácal svoju funkcionalitu.

Technické údaje
Pracovná teplota

-17°C/+68°C
s prídavným vyhrievaním až do -50°C

Otáčanie rotora manuálne pomocou tlaku ruky alebo motorické otáčanie.

-17°C/+68°C
s prídavným vyhrievaním až do -50°C

Otáčanie rotora manuálne pomocou tlaku ruky alebo motorické otáčanie.

-17°C/+68°C
s prídavným vyhrievaním až do -50°C

Otáčanie rotora manuálne pomocou tlaku ruky alebo motorické otáčanie.

Mechanické otváranie

-prechod 41 – 97 osôb / 1 minúta

-prechod 41 – 97 osôb / 1 minúta

-prechod 41 – 97 osôb / 1 minúta

Motorické otváranie

-prechod 29 – 48 osôb / 1 minúta
(v závislosti od druhu použitia prístupového systému)

-prechod 29 – 48 osôb / 1 minúta
(v závislosti od druhu použitia prístupového systému)

-prechod 29 – 48 osôb / 1 minúta
(v závislosti od druhu použitia prístupového systému)

find_in_page
Materiálové prevedenie

– kombinácia: ramienka sú hliníkové a šasí nerezové
– celonerezové

– kombinácia: ramienka sú hliníkové a šasí nerezové
– celonerezové

– kombinácia: ramienka sú hliníkové a šasí nerezové
– celonerezové