Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk
TURNIKET
s integrovanou dezinfekciou rúk

dezinfekcia rúk pri prechode cez turniket
možnosť pripojenia termokamery
kompatibilné s prístupovými systémami
čítačka QR, BAR kódov
bez potreby obsluhy

dezinfekcia rúk pri prechode cez turniket
možnosť pripojenia termokamery
kompatibilné s prístupovými systémami
čítačka QR, BAR kódov
bez potreby obsluhy

dezinfekcia rúk pri prechode cez turniket
možnosť pripojenia termokamery
kompatibilné s prístupovými systémami
čítačka QR, BAR kódov
bez potreby obsluhy

kontrolovaný vstup a dezinfekcia

kontrolovaný vstup a dezinfekcia

kontrolovaný vstup a dezinfekcia

PlayPlay
Heading layer
Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk Vám zabezpečí efektívnu kontrolu vstupu osôb
s možnosťou vydezinfikovania rúk priamo pri prechode
cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.
Možnosť pripojenia termokamery na bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osôb a detekciu rúška.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk Vám zabezpečí efektívnu kontrolu vstupu osôb
s možnosťou vydezinfikovania rúk priamo pri prechode
cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.
Možnosť pripojenia termokamery na bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osôb a detekciu rúška.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk Vám zabezpečí efektívnu kontrolu vstupu osôb
s možnosťou vydezinfikovania rúk priamo pri prechode
cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.
Možnosť pripojenia termokamery na bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osôb a detekciu rúška.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk má zabudované
2 priehradky, do ktorých si osoba vloží ruky na vydezinfikovanie dezinfekčným prípravkom.
Softvér kompatibilný s prístupovými systémami,
čítačka
QR, BAR kódov.
Možnosť pripojenia termokamery pre bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osoby a detekciu rúška.
Využitie všade tam, kde potrebujete
účinne zabezpečiť kontrolu vstupu, zamedziť
vstupu osôb so zvýšenou teplotou,
dbať na dodržiavanie hygienických predpisov,
tzv. zásady ROR, teda rúško – odstup – ruky.
Pri zaznamenaní osoby so zvýšenou teplotou,
príp. bez prítomnosti rúška, systém automaticky
spustí zvukový alarm. Následne sa turniket
zablokuje
na zamedzenie vstupu danej osoby do objektu.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk má zabudované
2 priehradky, do ktorých si osoba vloží ruky na vydezinfikovanie dezinfekčným prípravkom.
Softvér kompatibilný s prístupovými systémami,
čítačka
QR, BAR kódov.
Možnosť pripojenia termokamery pre bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osoby a detekciu rúška.
Využitie všade tam, kde potrebujete
účinne zabezpečiť kontrolu vstupu, zamedziť
vstupu osôb so zvýšenou teplotou,
dbať na dodržiavanie hygienických predpisov,
tzv. zásady ROR, teda rúško – odstup – ruky.
Pri zaznamenaní osoby so zvýšenou teplotou,
príp. bez prítomnosti rúška, systém automaticky
spustí zvukový alarm. Následne sa turniket
zablokuje
na zamedzenie vstupu danej osoby do objektu.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk má zabudované
2 priehradky, do ktorých si osoba vloží ruky na vydezinfikovanie dezinfekčným prípravkom.
Softvér kompatibilný s prístupovými systémami,
čítačka
QR, BAR kódov.
Možnosť pripojenia termokamery pre bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osoby a detekciu rúška.
Využitie všade tam, kde potrebujete
účinne zabezpečiť kontrolu vstupu, zamedziť
vstupu osôb so zvýšenou teplotou,
dbať na dodržiavanie hygienických predpisov,
tzv. zásady ROR, teda rúško – odstup – ruky.
Pri zaznamenaní osoby so zvýšenou teplotou,
príp. bez prítomnosti rúška, systém automaticky
spustí zvukový alarm. Následne sa turniket
zablokuje
na zamedzenie vstupu danej osoby do objektu.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Kontrola vstupu osôb, čítačka, prístupový systém.

Kontrola vstupu osôb, čítačka, prístupový systém.

Kontrola vstupu osôb, čítačka, prístupový systém.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Priehradky s dezinfekčným prípravkom na vydezinfikovanie rúk. Indikátor vykonania dezinfekcie.

Priehradky s dezinfekčným prípravkom na vydezinfikovanie rúk. Indikátor vykonania dezinfekcie.

Priehradky s dezinfekčným prípravkom na vydezinfikovanie rúk. Indikátor vykonania dezinfekcie.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk

Dezinfekcia rúk priamo pri prechode cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.

Dezinfekcia rúk priamo pri prechode cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.

Dezinfekcia rúk priamo pri prechode cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk

Termokamera na meranie teploty osoby prechádzajúcej cez turniket. Pri nameraní zvýšenej teploty sa turniket zablokuje.

Termokamera na meranie teploty osoby prechádzajúcej cez turniket. Pri nameraní zvýšenej teploty sa turniket zablokuje.

Termokamera na meranie teploty osoby prechádzajúcej cez turniket. Pri nameraní zvýšenej teploty sa turniket zablokuje.

previous arrow
next arrow
Fotky exterierový Informačný kiosk
Exteriérový_informacny_LCD_panel_infokiosk_namestie_mesto_parkovisko_morez
informacny_LCD_panel_informacie_reklama_video_zvuk_alarm_kiosk_morez
Exteriérový_infokiosk_LCD_panel_obrazovka_technologia_námestie, mesto,morez
informacny_LCD_panel_informacie_reklama_video_zvuk_alarm_kiosk_morez
Externy_informacny_LCD_kiosk_reproduktor_reklama_video_podujatie_koncert_morez
Exteriérový_informačný_LCD_panel_kiosk_odolnost_vonkajsie_podmienky_kultúra_hrad_pamiatka_morez