Video – Vstupná termokamera na rozpoznanie horúčky
TERMOKAMERA
meranie telesnej teploty viacerým osobám súčasne

Zachytenie a ROZPOZNANIE ľudských TVÁRÍ
MERANIE TELESNEJ TEPLOTY
DETEKCIA rúška

Zachytenie a ROZPOZNANIE ľudských TVÁRÍ
MERANIE TELESNEJ TEPLOTY
DETEKCIA rúška

Zachytenie a ROZPOZNANIE ľudských TVÁRÍ
MERANIE TELESNEJ TEPLOTY
DETEKCIA rúška

Umelá INTELIGENCIA
BIOMETRIA, prístupový systém
Denné, mesačné ŠTATISTIKY

Umelá INTELIGENCIA
BIOMETRIA, prístupový systém
Denné, mesačné ŠTATISTIKY

Umelá INTELIGENCIA
BIOMETRIA, prístupový systém
Denné, mesačné ŠTATISTIKY

Vstupná termokamera na rozpoznanie horúčky

Inteligentný systém – kamera – termometer

Inteligentný systém – kamera – termometer

Inteligentný systém – kamera – termometer

Vstupná termokamera
na zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí,
bezkontaktné zmeranie telesnej teploty
viacerých osôb súčasne.
Algoritmus založený na umelej inteligencii,
black-body kalibrácia teploty.
Rýchlosť, presnosť merania
aj u osôb s maskou, rúškom či okuliarmi
.
Zvukový, vizuálny alarm
pri nameraní zvýšenej teploty, absencii rúška.
Dotykový displej, nastavenie režimov,
export, import, štatistiky, …

Vstupná termokamera
na zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí,
bezkontaktné zmeranie telesnej teploty
viacerých osôb súčasne.
Algoritmus založený na umelej inteligencii,
black-body kalibrácia teploty.
Rýchlosť, presnosť merania
aj u osôb s maskou, rúškom či okuliarmi
.
Zvukový, vizuálny alarm
pri nameraní zvýšenej teploty, absencii rúška.
Dotykový displej, nastavenie režimov,
export, import, štatistiky, …

Vstupná termokamera
na zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí,
bezkontaktné zmeranie telesnej teploty
viacerých osôb súčasne.
Algoritmus založený na umelej inteligencii,
black-body kalibrácia teploty.
Rýchlosť, presnosť merania
aj u osôb s maskou, rúškom či okuliarmi
.
Zvukový, vizuálny alarm
pri nameraní zvýšenej teploty, absencii rúška.
Dotykový displej, nastavenie režimov,
export, import, štatistiky, …

Jednoduchá inštalácia zariadenia,
zavedenie do prevádzky a používanie.
Možnosť presúvania zariadeniameranie telesnej teploty pri vstupe do objektu. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje opätovné meranie telesnej teploty, napr. zamestnancov počas pracovnej smeny.
Systém rozpozná osoby s horúčkou a vykoná preventívne varovanie.
Pomáha predchádzať šíreniu nákazy, zvyšovať bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Jednoduchá inštalácia zariadenia,
zavedenie do prevádzky a používanie.
Možnosť presúvania zariadeniameranie telesnej teploty pri vstupe do objektu. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje opätovné meranie telesnej teploty, napr. zamestnancov počas pracovnej smeny.
Systém rozpozná osoby s horúčkou a vykoná preventívne varovanie.
Pomáha predchádzať šíreniu nákazy, zvyšovať bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Inteligentná kamera

Inteligentná kamera

Inteligentná kamera

Kamera využívajúca umelú inteligenciu na zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí aj v režime s rúškom, maskou, či okuliarmi.

Operačný systém Android. Inteligentná technológia, analýza obrazu a vyhodnotenie skríningu v reálnom čase, vysokovýkonný integrovaný procesor, a pritom jednoduché používanie.

Kamera využívajúca umelú inteligenciu na zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí aj v režime s rúškom, maskou, či okuliarmi.

Operačný systém Android. Inteligentná technológia, analýza obrazu a vyhodnotenie skríningu v reálnom čase, vysokovýkonný integrovaný procesor, a pritom jednoduché používanie.

Kamera využívajúca umelú inteligenciu na zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí aj v režime s rúškom, maskou, či okuliarmi.

Operačný systém Android. Inteligentná technológia, analýza obrazu a vyhodnotenie skríningu v reálnom čase, vysokovýkonný integrovaný procesor, a pritom jednoduché používanie.

Termometer

Termometer

Termometer

Termometer- bezkontaktné meranie telesnej teploty na čele 1 osoby
alebo viacerých osôb
súčasne.

Hodnota nameranej teploty sa okamžite zobrazí na displeji na čelách snímaných osôb. Normálna teplota, zvýšená teplota, horúčka nad 38,5°C.

Systém zachytáva a sleduje iba čelo, teplota okolia ani náhodné tepelné zdroje nevplývajú na presnosť merania +- 0,3°C.
Zabudovaná black-body, automatická kalibrácia teploty.
Hlasová správa, zvukový alarm pri rozpoznaní zvýšenej teploty, absencii rúška, masky.

Termometer- bezkontaktné meranie telesnej teploty na čele 1 osoby
alebo viacerých osôb
súčasne.

Hodnota nameranej teploty sa okamžite zobrazí na displeji na čelách snímaných osôb. Normálna teplota, zvýšená teplota, horúčka nad 38,5°C.

Systém zachytáva a sleduje iba čelo, teplota okolia ani náhodné tepelné zdroje nevplývajú na presnosť merania +- 0,3°C.
Zabudovaná black-body, automatická kalibrácia teploty.
Hlasová správa, zvukový alarm pri rozpoznaní zvýšenej teploty, absencii rúška, masky.

Termometer- bezkontaktné meranie telesnej teploty na čele
1 osoby alebo viacerých osôb
súčasne.
Hodnota nameranej teploty sa okamžite zobrazí na displeji na čelách snímaných osôb. Normálna teplota, zvýšená teplota, horúčka nad 38,5°C.
Systém zachytáva a sleduje iba čelo, teplota okolia ani náhodné tepelné zdroje nevplývajú na presnosť merania +- 0,3°C.
Zabudovaná black-body, automatická kalibrácia teploty.
Hlasová správa, zvukový alarm pri rozpoznaní zvýšenej teploty, absencii rúška, masky.

Dotykový displej

Dotykový displej

Dotykový displej

Kamera využívajúca umelú inteligenciu– zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí aj v režime s rúškom, maskou, či okuliarmi.
Operačný systém Android. Inteligentná technológia, analýza obrazu a vyhodnotenie skríningu v reálnom čase, vysokovýkonný integrovaný procesor, a pritom jednoduché používanie.
Dotykový displej– nastavenie režimov, vkladanie personálnych záznamov, zobrazenie štatistických údajov, export, import dát.
Termometer– bezkontaktné meranie telesnej teploty na čele 1 osoby/viacerých osôb, normálna teplota, zvýšená teplota, horúčka nad 38,5°C. Hodnota nameranej teploty sa na displeji okamžite zobrazí na čelách snímaných osôb.
Systém zachytáva a sleduje iba čelo, teplota okolia ani náhodné tepelné zdroje nevplývajú na presnosť merania +- 0,3°C.
Zabudovaná black-body, automatická kalibrácia teploty.
Hlasová správa, zvukový alarm pri rozpoznaní zvýšenej teploty, absencii rúška, masky.
Biometria, prihlasovacie údaje, osobné záznamy, spolupráca s dochádzkovým systémom.
Možnosť režimu bez ukladania záznamov.
Možnosť presúvania zariadenia- meranie telesnej teploty pri vstupe do objektu. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje opakovanú kontrolu telesnej teploty, napr. zamestnancov počas pracovnej smeny, v rámci objektu.
Pomáha predchádzať šíreniu nákazy, zvyšovať bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Kamera využívajúca umelú inteligenciu– zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí aj v režime s rúškom, maskou, či okuliarmi.
Operačný systém Android. Inteligentná technológia, analýza obrazu a vyhodnotenie skríningu v reálnom čase, vysokovýkonný integrovaný procesor, a pritom jednoduché používanie.
Dotykový displej– nastavenie režimov, vkladanie personálnych záznamov, zobrazenie štatistických údajov, export, import dát.
Termometer– bezkontaktné meranie telesnej teploty na čele 1 osoby/viacerých osôb, normálna teplota, zvýšená teplota, horúčka nad 38,5°C. Hodnota nameranej teploty sa na displeji okamžite zobrazí na čelách snímaných osôb.
Systém zachytáva a sleduje iba čelo, teplota okolia ani náhodné tepelné zdroje nevplývajú na presnosť merania +- 0,3°C.
Zabudovaná black-body, automatická kalibrácia teploty.
Hlasová správa, zvukový alarm pri rozpoznaní zvýšenej teploty, absencii rúška, masky.
Biometria, prihlasovacie údaje, osobné záznamy, spolupráca s dochádzkovým systémom.
Možnosť režimu bez ukladania záznamov.
Možnosť presúvania zariadenia- meranie telesnej teploty pri vstupe do objektu. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje opakovanú kontrolu telesnej teploty, napr. zamestnancov počas pracovnej smeny, v rámci objektu.
Pomáha predchádzať šíreniu nákazy, zvyšovať bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Nastavenie režimov, vkladanie personálnych záznamov, zobrazenie štatistických údajov, export, import dát.
Biometria, prihlasovacie údaje, osobné záznamy, spolupráca s dochádzkovým systémom.
Možnosť režimu bez ukladania záznamov.
Možnosť presúvania zariadenia- meranie telesnej teploty
pri vstupe do objektu
. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje opakovanú kontrolu telesnej teploty, napr. zamestnancov
počas pracovnej smeny, v rámci objektu.
Pomáha predchádzať šíreniu nákazy, zvyšovať bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Možnosť presúvania zariadenia

Možnosť presúvania zariadenia

Možnosť presúvania zariadenia

Možnosť presúvania zariadenia- meranie telesnej teploty pri vstupe do objektu. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje opakovanú kontrolu telesnej teploty, napr. zamestnancov počas pracovnej smeny, v rámci objektu.
Pomáha predchádzať šíreniu nákazy, zvyšovať bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Možnosť presúvania zariadenia- meranie telesnej teploty pri vstupe do objektu. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje opakovanú kontrolu telesnej teploty, napr. zamestnancov počas pracovnej smeny, v rámci objektu.
Pomáha predchádzať šíreniu nákazy, zvyšovať bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Možnosť presúvania zariadenia- meranie telesnej teploty pri vstupe do objektu. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje opakovanú kontrolu telesnej teploty, napr. zamestnancov počas pracovnej smeny, v rámci objektu.
Pomáha predchádzať šíreniu nákazy, zvyšovať bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Vstupná termokamera na rozpoznanie horúčky

Termokamera na meranie telesnej teploty viacerých osôb súčasne na podujatí GLOBSEC 2020 Bratislava, Vysoké Tatry.

Termokamera na meranie telesnej teploty viacerých osôb súčasne na podujatí GLOBSEC 2020 Bratislava, Vysoké Tatry.

Termokamera na meranie telesnej teploty viacerých osôb súčasne na podujatí GLOBSEC 2020 Bratislava, Vysoké Tatry.

Vstupná termokamera na rozpoznanie horúčky

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Vstupná termokamera na rozpoznanie horúčky

Inteligentný systém, kamera na rozpoznanie tváre, termometer, dotykový displej.

Inteligentný systém, kamera na rozpoznanie tváre, termometer, dotykový displej.

Inteligentný systém, kamera na rozpoznanie tváre, termometer, dotykový displej.

Vstupná termokamera na rozpoznanie horúčky

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Vstupná termokamera na rozpoznanie horúčky

Štatistické prehľady z jednotlivých meraní, export dát

Štatistické prehľady z jednotlivých meraní, export dát

Štatistické prehľady z jednotlivých meraní, export dát

previous arrow
next arrow
Vlastnosti
network_check
Podmienky okolitého prostredia

pracovná teplota prostredia 16~32°C
optimálna teplota prostredia 15~32°C
skladovacia teplota -20~60°C
pracovná vlhkosť

pracovná teplota prostredia 16~32°C
optimálna teplota prostredia 15~32°C
skladovacia teplota -20~60°C
pracovná vlhkosť

pracovná teplota prostredia 16~32°C
optimálna teplota prostredia 15~32°C
skladovacia teplota -20~60°C
pracovná vlhkosť

Špecifické vlastnosti

Hustota testovaného teplotného poľa 49 na štvorcový stupeň
Veľkosť pixelov 14 μm
Ohnisková vzdialenosť 15 mm
Horizontálne zorné pole 30°
Rozlíšenie 1920×1080
Ohnisková vzdialenosť 8 mm
Teplotný rozsah 32°C~42°C (nastavenie hodnoty zvýšenej teploty)
Presnosť ≤ ± 0.3°C
NETD 60mk
Korekcia teploty- zabudovaná black body, automatická kalibrácia teploty v reálnom čase
Čas merania

Hustota testovaného teplotného poľa 49 na štvorcový stupeň
Veľkosť pixelov 14 μm
Ohnisková vzdialenosť 15 mm
Horizontálne zorné pole 30°
Rozlíšenie 1920×1080
Ohnisková vzdialenosť 8 mm
Teplotný rozsah 32°C~42°C (nastavenie hodnoty zvýšenej teploty)
Presnosť ≤ ± 0.3°C
NETD 60mk
Korekcia teploty- zabudovaná black body, automatická kalibrácia teploty v reálnom čase
Čas merania

Hustota testovaného teplotného poľa 49 na štvorcový stupeň
Veľkosť pixelov 14 μm
Ohnisková vzdialenosť 15 mm
Horizontálne zorné pole 30°
Rozlíšenie 1920×1080
Ohnisková vzdialenosť 8 mm
Teplotný rozsah 32°C~42°C (nastavenie hodnoty zvýšenej teploty)
Presnosť ≤ ± 0.3°C
NETD 60mk
Korekcia teploty- zabudovaná black body,
automatická kalibrácia teploty v reálnom čase
Čas merania

Mechanické vlastnosti

Vysoko kvalitné prevedenie
Možnosť pevného upevnenia
Možnosť presúvania zariadenia (konzola na kolieskach)
Termometer- RJ45
Kamera na rozpoznávanie tvárí- USB
Integrovaný Android Server- napájací kábel

Vysoko kvalitné prevedenie
Možnosť pevného upevnenia
Možnosť presúvania zariadenia (konzola na kolieskach)
Termometer- RJ45
Kamera na rozpoznávanie tvárí- USB
Integrovaný Android Server- napájací kábel

Vysoko kvalitné prevedenie
Možnosť pevného upevnenia
Možnosť presúvania zariadenia (konzola na kolieskach)
Termometer- RJ45
Kamera na rozpoznávanie tvárí- USB
Integrovaný Android Server- napájací kábel

Účel použitia

nemocnice, železničné stanice, letiská, hraničné prechody, vládne inštitúcie, hotely, obchodné centrá, supermarkety, školské zariadenia, konferencie, výstaviská, administratívne a výrobné podniky, priemyselné parky, staveniská, atď..

nemocnice, železničné stanice, letiská, hraničné prechody, vládne inštitúcie, hotely, obchodné centrá, supermarkety, školské zariadenia, konferencie, výstaviská, administratívne a výrobné podniky, priemyselné parky, staveniská, atď..

nemocnice, železničné stanice, letiská, hraničné prechody, vládne inštitúcie, hotely, obchodné centrá, supermarkety, školské zariadenia, konferencie, výstaviská, administratívne
a výrobné podniky, priemyselné parky, staveniská, atď..