Video -čítačka Covid pas občiansky preukaz termokamera turniket
Bezobslužná KONTROLA
Overenie Covid pasu s občianskym preukazom

OVERENIE platnosti EU COVID pasu
spárovanie s občianskym preukazom
meranie teploty 1 osoby
spolupráca s turniketom
Bez potreby obsluhy

OVERENIE platnosti EU COVID pasu
spárovanie s občianskym preukazom
meranie teploty 1 osoby
spolupráca s turniketom
Bez potreby obsluhy

OVERENIE platnosti EU COVID pasu
spárovanie s občianskym preukazom
meranie teploty 1 osoby
spolupráca s turniketom
Bez potreby obsluhy

čítačka Covid pas občiansky preukaz termokamera turniket

Jednoduché splnenie epidemiologických opatrení.

Jednoduché splnenie epidemiologických opatrení.

Jednoduché splnenie epidemiologických opatrení.

Kontrolovaný vstup osôb bez obsluhy.
Automatická online kontrola platnosti
EU Covid pasu,
so spárovaním občianskeho preukazu.
Bezkontaktné meranie teploty.
Jednoduché a presné splnenie epidemiologických opatrení.
Pri nameraní zvýšenej telesnej teploty sa automaticky spustí hlasová výzva, alarm.
Spolupráca s prístupovým systémom,
turniket, prepojenie na recepciu, atď.

Kontrolovaný vstup osôb bez obsluhy.
Automatická online kontrola platnosti
EU Covid pasu,
so spárovaním občianskeho preukazu.
Bezkontaktné meranie teploty.
Jednoduché a presné splnenie epidemiologických opatrení.
Pri nameraní zvýšenej telesnej teploty sa automaticky spustí hlasová výzva, alarm.
Spolupráca s prístupovým systémom,
turniket, prepojenie na recepciu, atď.

Kontrolovaný vstup osôb bez obsluhy.
Automatická online kontrola platnosti
EU Covid pasu,
so spárovaním občianskeho preukazu.
Bezkontaktné meranie teploty.
Jednoduché a presné splnenie epidemiologických opatrení.
Pri nameraní zvýšenej telesnej teploty sa automaticky spustí hlasová výzva, alarm.
Spolupráca s prístupovým systémom,
turniket, prepojenie na recepciu, atď.

• Jednoduché overenie platnosti EU Covid pasu so spárovaním občianskeho preukazu danej osoby, spolu s detekciou telesnej teploty.

• Jednoduché overenie platnosti EU Covid pasu so spárovaním občianskeho preukazu danej osoby, spolu s detekciou telesnej teploty.

• Jednoduché overenie platnosti EU Covid pasu so spárovaním občianskeho preukazu danej osoby, spolu s detekciou telesnej teploty.

Kontrolovaný vstup osôb bez potreby obsluhy. Zníženie prevádzkových nákladov.

Kontrolovaný vstup osôb bez potreby obsluhy. Zníženie prevádzkových nákladov.

Kontrolovaný vstup osôb bez potreby obsluhy. Zníženie prevádzkových nákladov.

• Automatická online kontrola platnosti EU Covid pasu v digitálnej, papierovej forme. Naskenovanie QR kódu– očkovanie, absolvovanie PCR/Ag testu danej osoby alebo prekonanie ochorenia COVID-19. Overenie cez internetové pripojenie do EU databázy Covid certifikátov.

• Automatická online kontrola platnosti EU Covid pasu v digitálnej, papierovej forme. Naskenovanie QR kódu– očkovanie, absolvovanie PCR/Ag testu danej osoby alebo prekonanie ochorenia COVID-19. Overenie cez internetové pripojenie do EU databázy Covid certifikátov.

• Automatická online kontrola platnosti EU Covid pasu v digitálnej, papierovej forme. Naskenovanie QR kódu– očkovanie, absolvovanie PCR/Ag testu danej osoby alebo prekonanie ochorenia COVID-19. Overenie cez internetové pripojenie do EU databázy Covid certifikátov.

• Spárovanie EU Covid pasu preukazujúcej sa osoby s občianskym preukazom. QR kód EU Covid pasu nie je možné zneužiť (naskenovanie QR kódu inej osoby, nepravý QR kód, atď). Po naskenovaní zadnej strany občianskeho preukazu, osoba naskenuje svoj Covid preukaz, následne prebehne overenie platnosti Covid pasu a totožnosti s občianskym preukazom.

• Spárovanie EU Covid pasu preukazujúcej sa osoby s občianskym preukazom. QR kód EU Covid pasu nie je možné zneužiť (naskenovanie QR kódu inej osoby, nepravý QR kód, atď). Po naskenovaní zadnej strany občianskeho preukazu, osoba naskenuje svoj Covid preukaz, následne prebehne overenie platnosti Covid pasu a totožnosti s občianskym preukazom.

• Spárovanie EU Covid pasu preukazujúcej sa osoby s občianskym preukazom. QR kód EU Covid pasu nie je možné zneužiť (naskenovanie QR kódu inej osoby, nepravý QR kód, atď). Po naskenovaní zadnej strany občianskeho preukazu, osoba naskenuje svoj Covid preukaz, následne prebehne overenie platnosti Covid pasu a totožnosti s občianskym preukazom.

Po overení platnosti QR kódu daného Covid certifikátu so spárovaním občianskeho preukazu, prebehne zmeranie telesnej teploty termokamerou. Následne zariadenie povolí/nepovolí vstup danej osobe do objektu.

Po overení platnosti QR kódu daného Covid certifikátu so spárovaním občianskeho preukazu, prebehne zmeranie telesnej teploty termokamerou. Následne zariadenie povolí/nepovolí vstup danej osobe do objektu.

Po overení platnosti QR kódu daného Covid certifikátu so spárovaním občianskeho preukazu, prebehne zmeranie telesnej teploty termokamerou. Následne zariadenie povolí/nepovolí vstup danej osobe do objektu.

• Inteligentná termokamera na bezkontaktné meranie teploty 1 osobe. Rýchlosť, presnosť merania. Hodnota nameranej teploty sa objaví
na displeji
termokamery. Pri nameraní zvýšenej telesnej teploty danej osoby sa automaticky spustí hlasová výzva, alarm.

• Inteligentná termokamera na bezkontaktné meranie teploty 1 osobe. Rýchlosť, presnosť merania. Hodnota nameranej teploty sa objaví
na displeji
termokamery. Pri nameraní zvýšenej telesnej teploty danej osoby sa automaticky spustí hlasová výzva, alarm.

• Inteligentná termokamera na bezkontaktné meranie teploty 1 osobe. Rýchlosť, presnosť merania. Hodnota nameranej teploty sa objaví
na displeji
termokamery. Pri nameraní zvýšenej telesnej teploty danej osoby sa automaticky spustí hlasová výzva, alarm.

• Automatická synchronizácia s databázou certifikátov EU COVID v reálnom čase a okamžitá kontrola.

• Automatická synchronizácia s databázou certifikátov EU COVID v reálnom čase a okamžitá kontrola.

• Automatická synchronizácia s databázou certifikátov EU COVID
v reálnom čase a okamžitá kontrola.

• Každý vydávajúcí orgán má svoj vlastný kľúč digitálneho podpisu. Všetky tieto kľúče sú uložené v zabezpečenej databáze každej krajiny.

• Každý vydávajúcí orgán má svoj vlastný kľúč digitálneho podpisu. Všetky tieto kľúče sú uložené v zabezpečenej databáze každej krajiny.

• Každý vydávajúcí orgán má svoj vlastný kľúč digitálneho podpisu. Všetky tieto kľúče sú uložené v zabezpečenej databáze každej krajiny.

• Európska komisia vytvorila bránu, pomocou ktorej je v celej EU
možné overovať všetky podpisy certifikátov. Osobné údaje držiteľa certifikátu bránou neprechádzajú, pretože to nie je nutné k overeniu digitálneho podpisu.

• Európska komisia vytvorila bránu, pomocou ktorej je v celej EU
možné overovať všetky podpisy certifikátov. Osobné údaje držiteľa certifikátu bránou neprechádzajú, pretože to nie je nutné k overeniu digitálneho podpisu.

• Európska komisia vytvorila bránu, pomocou ktorej je v celej EU
možné overovať všetky podpisy certifikátov. Osobné údaje držiteľa certifikátu bránou neprechádzajú, pretože to nie je nutné k overeniu digitálneho podpisu.

• Jednoduché a presné splnenie epidemiologických opatrení.

• Jednoduché a presné splnenie epidemiologických opatrení.

• Jednoduché a presné splnenie epidemiologických opatrení.

Termokamera s kontrolou občianskeho preukazu, EU Covid pasu a turniketová zostava, možnosť prenájmu.

Termokamera s kontrolou občianskeho preukazu, EU Covid pasu a turniketová zostava, možnosť prenájmu.

Termokamera s kontrolou občianskeho preukazu, EU Covid pasu a turniketová zostava, možnosť prenájmu.

• Použitie pri kontrole osôb vstupujúcich do obchodných centier, administratívnych objektov, priemyselných parkov, výrobných podnikov, kultúrno-spoločenských podujatí, konferencií, atď.

• Použitie pri kontrole osôb vstupujúcich do obchodných centier, administratívnych objektov, priemyselných parkov, výrobných podnikov, kultúrno-spoločenských podujatí, konferencií, atď.

• Použitie pri kontrole osôb vstupujúcich do obchodných centier, administratívnych objektov, priemyselných parkov, výrobných podnikov, kultúrno-spoločenských podujatí, konferencií, atď.

čítačka Covid pas občiansky preukaz termokamera turniket

Povolenie / zamietnutie vstupu osoby po kontrole Covid pasu, občianskeho preukazu, teploty.

čítačka Covid pas občiansky preukaz termokamera turniket

Turniketový systém s termokamerou, skenerom na kontrolu Covid pasov, občianskych preukazov, detekciu teploty.

previous arrow
next arrow

• efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti veľkej investície
• plynulý kontrolovaný príchod/odchod osôb v relatívne krátkom čase
• šetrenie prevádzkových nákladov- zníženie počtu pracovníkov obsluhy, SBS
• prídavné zariadenia- vstupenkový systém BAR, QR kódov, termokamera, čítačka Covid pasov, počítadlo osôb
• spoľahlivosť sytému– presný prehľad o počte osôb na podujatí, o počte osôb, ktoré už kontrolovaný priestor opustili
• bezbariérový vstup– možnosť doplnenia mechanickej bránky pre bezpečný vstup imobilných návštevníkov, návštevníkov na bicykloch, detských kočíkoch
• plynulé opustenie priestorov– uvoľnenie ramien do voľne otáčavej polohy, príp. sklopenie ramien
• vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
napájanie pomocou siete 230VAC
, záložný zdroj- pre prípad výpadku energie až na 6 hod
• bezproblémová manipulácia– prispôsobenosť turniketových jednotiek na prepravu, skladovateľnosť

• efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti veľkej investície
• plynulý kontrolovaný príchod/odchod osôb v relatívne krátkom čase
• šetrenie prevádzkových nákladov- zníženie počtu pracovníkov obsluhy, SBS
• prídavné zariadenia- vstupenkový systém BAR, QR kódov, termokamera, čítačka Covid pasov, počítadlo osôb
• spoľahlivosť sytému– presný prehľad o počte osôb na podujatí, o počte osôb, ktoré už kontrolovaný priestor opustili
• bezbariérový vstup– možnosť doplnenia mechanickej bránky pre bezpečný vstup imobilných návštevníkov, návštevníkov na bicykloch, detských kočíkoch
• plynulé opustenie priestorov– uvoľnenie ramien do voľne otáčavej polohy, príp. sklopenie ramien
• vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
napájanie pomocou siete 230VAC
, záložný zdroj- pre prípad výpadku energie až na 6 hod
• bezproblémová manipulácia– prispôsobenosť turniketových jednotiek na prepravu, skladovateľnosť

• efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti veľkej investície
• plynulý kontrolovaný príchod/odchod osôb v relatívne krátkom čase
• šetrenie prevádzkových nákladov- zníženie počtu pracovníkov obsluhy, SBS
prídavné zariadenia- vstupenkový systém BAR, QR kódov, termokamera, čítačka Covid pasov, počítadlo osôb
• spoľahlivosť sytému– presný prehľad o počte osôb na podujatí, o počte osôb, ktoré už kontrolovaný priestor opustili
• bezbariérový vstup– možnosť doplnenia mechanickej bránky pre bezpečný vstup imobilných návštevníkov, návštevníkov na bicykloch, detských kočíkoch
• plynulé opustenie priestorov– uvoľnenie ramien do voľne otáčavej polohy, príp. sklopenie ramien
• vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
napájanie pomocou siete 230VAC, záložný zdroj- pre prípad výpadku energie až na 6 hod
• bezproblémová manipulácia– prispôsobenosť turniketových jednotiek na prepravu, skladovateľnosť

Prenosny-turniket-na-prenajom-morez -1
Prenosny-turniket-na-prenajom-morez – 2 – copy
Prenosny-turniket-na-prenajom-morez – 3
Prenosny-turniket-na-prenajom-morez – 3
turniketový systém bránka_kontrolovaný_vstup_výstava_atrakcia_Kralovstvo Hrabovo Morez_turnikety na prenájom
previous arrow
next arrow
čítačka Covid pas občiansky preukaz termokamera turniket
čítačka Covid pas občiansky preukaz termokamera turniket
previous arrow
next arrow