Informačný kiosk s termokamerou
INFORMAČNÝ KIOSK s termokamerou
Detekcia teploty osôb, reklamné videá, informácie

digitálne informácie

digitálne informácie

digitálne informácie

meranie teploty viacerých osôb

meranie teploty viacerých osôb

meranie teploty viacerých osôb

zvukový alarm

zvukový alarm

zvukový alarm

veľkoplošná obrazovka, Full HD

veľkoplošná obrazovka, Full HD

veľkoplošná obrazovka, Full HD

PlayPlay
Informačný kiosk s termokamerou

INTELIGENTNÁ TERMOKAMERA
Identifikácia s technológiou vysokého rozlíšenia na presné detekovanie telesnej teploty
viacerým osobám
súčasne.
Vzdialenosť osoby od zariadenia potrebná na zachytenie ľudskej tváre 0,5 – 1 m.

INTELIGENTNÁ TERMOKAMERA
Identifikácia s technológiou vysokého rozlíšenia na presné detekovanie telesnej teploty
viacerým osobám
súčasne.
Vzdialenosť osoby od zariadenia potrebná na zachytenie ľudskej tváre 0,5 – 1 m.

INTELIGENTNÁ TERMOKAMERA
Identifikácia s technológiou vysokého rozlíšenia na presné detekovanie telesnej teploty
viacerým osobám
súčasne.
Vzdialenosť osoby od zariadenia potrebná na zachytenie ľudskej tváre 0,5 – 1 m.

BEZKONTAKTNÉ MERANIE TELESNEJ TEPLOTY
Infračervený senzor.
Teplotná odchýlka 0,3°C.
Rozsah teploty 30-45°C.
Rýchlosť merania telesnej teploty do 1 sek.
Pri normálnej telesnej teplote sa na displeji zobrazí zelená hodnota.
Pri zvýšenej telesnej teplote sa na displeji zobrazí červená hodnota a spustí sa zvukový alarm.

BEZKONTAKTNÉ MERANIE TELESNEJ TEPLOTY
Infračervený senzor.
Teplotná odchýlka 0,3°C.
Rozsah teploty 30-45°C.
Rýchlosť merania telesnej teploty do 1 sek.
Pri normálnej telesnej teplote sa na displeji zobrazí zelená hodnota.
Pri zvýšenej telesnej teplote sa na displeji zobrazí červená hodnota a spustí sa zvukový alarm.

BEZKONTAKTNÉ MERANIE TELESNEJ TEPLOTY
Infračervený senzor.
Teplotná odchýlka 0,3°C.
Rozsah teploty 30-45°C.
Rýchlosť merania telesnej teploty do 1 sek.
Pri normálnej telesnej teplote sa na displeji zobrazí zelená hodnota.
Pri zvýšenej telesnej teplote sa na displeji zobrazí červená hodnota a spustí sa zvukový alarm.

PREHRÁVANIE REKLÁM
Počas nezachytenia ľudských tvárí sa na displeji prehrávajú statické reklamy.
Nastaviteľný dizajn s možnosťou vkladania reklám, obrázkov, textov, oznamov.
APP terminál, WiFi, Windows.

PREHRÁVANIE REKLÁM
Počas nezachytenia ľudských tvárí sa na displeji prehrávajú statické reklamy.
Nastaviteľný dizajn s možnosťou vkladania reklám, obrázkov, textov, oznamov.
APP terminál, WiFi, Windows.

PREHRÁVANIE REKLÁM
Počas nezachytenia ľudských tvárí sa na displeji prehrávajú statické reklamy.
Nastaviteľný dizajn s možnosťou vkladania reklám, obrázkov, textov, oznamov.
APP terminál, WiFi, Windows.

KVALITNÁ OBRAZOVKA
Displej MARVEL so 178° zorným uhlom zaručuje pohodlné pozeranie obrazovky z rôznych uhlov pohľadu.
Výkonný 4-jadrový procesor CPU quad-core chip.
Nová éra inteligentných čipov.
1080P HD kvalitná obrazovka s technológiou „živého“ obrazu prehrávaných reklám.

KVALITNÁ OBRAZOVKA
Displej MARVEL so 178° zorným uhlom zaručuje pohodlné pozeranie obrazovky z rôznych uhlov pohľadu.
Výkonný 4-jadrový procesor CPU quad-core chip.
Nová éra inteligentných čipov.
1080P HD kvalitná obrazovka s technológiou „živého“ obrazu prehrávaných reklám.

KVALITNÁ OBRAZOVKA
Displej MARVEL so 178° zorným uhlom zaručuje pohodlné pozeranie obrazovky z rôznych uhlov pohľadu.
Výkonný 4-jadrový procesor CPU quad-core chip.
Nová éra inteligentných čipov.
1080P HD kvalitná obrazovka s technológiou „živého“ obrazu prehrávaných reklám.

MOŽNOSTI POUŽITIA
Priestory s veľkou fluktuáciou osôb
Nemocnice, zdravotnícke zariadenia
Vládne a administratívne budovy
Letiská, železničné stanice
Továrne, priemyselné a výrobné oblasti
Supermarkety, nákupné centrá a obchody
Divadlá, kiná, zábavné zóny, konferencie, výstavy
Hotely, reštaurácie, wellness, fitness centrá

MOŽNOSTI POUŽITIA
Priestory s veľkou fluktuáciou osôb
Nemocnice, zdravotnícke zariadenia
Vládne a administratívne budovy
Letiská, železničné stanice
Továrne, priemyselné a výrobné oblasti
Supermarkety, nákupné centrá a obchody
Divadlá, kiná, zábavné zóny, konferencie, výstavy
Hotely, reštaurácie, wellness, fitness centrá

MOŽNOSTI POUŽITIA
Priestory s veľkou fluktuáciou osôb
Nemocnice, zdravotnícke zariadenia
Vládne a administratívne budovy
Letiská, železničné stanice
Továrne, priemyselné a výrobné oblasti
Supermarkety, nákupné centrá a obchody
Divadlá, kiná, zábavné zóny, konferencie, výstavy
Hotely, reštaurácie, wellness, fitness centrá

Fotky
Informačný kiosk s termokamerou
Detekovať teplotu osôb, prehrať video spoty, informácie, …
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
Meranie telesnej teploty viacerých osôb
v rovnakom čase.
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
Kvalitná obrazovka s pohodlným pozeraním z rôznych uhlov pohľadu.
Morez_inteligentné_zariadenie_s_duálnou_obrazovkou_prehrávanie_reklám
Inteligentná termokamera, kvalitná obrazovka, prehrávanie reklám.
Fotky
Turnikety s dezinfekciou
Prístupový systém, dezinfekcia, mechanické čistenie
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
Kvalitné prevedenie, odolnosť,
nastaviteľný dizajn.

turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
Nákupné centrá, administratívne podniky, podujatia, verejné priestranstvá, atď.
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
Detekovanie telesnej teploty viacerých osôb v rovnakom čase.
Fotky
Informačný kiosk s termokamerou
Detekovať teplotu osôb, prehrať video spoty, informácie, …
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
Meranie telesnej teploty viacerých osôb
v rovnakom čase.
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
Kvalitná obrazovka s pohodlným pozeraním z rôznych uhlov pohľadu.
Morez_inteligentné_zariadenie_s_duálnou_obrazovkou_prehrávanie_reklám
Inteligentná termokamera, kvalitná obrazovka, prehrávanie reklám.